Zaujal vás svet esenciálnych olejov?

Rozhodli ste sa, podobne ako my, začleniť do svojho života esenciálne oleje? Len si predstavte, že zapnete difúzer, oddáte sa príjemnému aromatickému zážitku a zároveň podporíte zdravie svojej rodiny. Vieme, olejov je na trhu mnoho druhov, pre svoju rodinu si vždy vyberte najvyššiu kvalitu bez kompromisov s označením CPTG (doTERRA).

Prečo práve doTERRA?

V doTERRA sa zdôrazňuje skratka CPTG – certifikované čisté esenciálne oleje terapeutickej triedy. Označenie CPTG zaručuje najvyššiu úroveň kvality a osvedčuje, že esenciálne oleje s týmto označením neobsahujú žiadne pridané látky, ani škodlivé kontaminanty, ale sú čisté a autentické.

Môžete mať istotu, že na podporu zdravia svojej rodiny používate esenciálne oleje v najčistejšej a najvyššej kvalite. Pozrite si nasledujúce video:

Záruka kvality doTERRA olejov

V protokole kvality certifikovaných esenciálnych olejov terapeutickej čistoty sa uplatňujú tieto analytické postupy:

 

  • Organoleptické posúdenie: posúdenie vzhľadu, farby a arómy každého oleja.
  • Merná hmotnosť: overenie čistoty a kvality každého esenciálneho oleja.
  • Plynová chromatográfia/hmotnostná spektroskopia (GC/MS): zabezpečenie, aby chemické zloženie každého oleja zodpovedalo očakávanému
    chemickému profilu.
  • Infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR): analýza materiálového zloženia oleja s cieľom overiť, či spĺňa normy značky doTERRA.
  • Optická rotácia: pomáha identifikovať syntetické prídavné látky, ktoré sa neukázali v iných testoch.
  • Index lomu: meria, ako sa svetlo šíri cez olej, aby sa zabezpečilo splnenie noriem spoločnosti doTERRA.
  • Testovanie kontaminácie: oleje sa testujú na škodlivé kontaminanty, ťažké kovy a potenciálne škodlivé mikroorganizmy.
  • Testovanie stability: pomáha zabezpečiť to, aby si esenciálny olej udržal kvalitu a účinnosť po celú dobu jeho plánovaného používania.

Jednotka na trhu

Čistota a kvalita esenciálnych olejov je veľmi dôležitá, najmä ak zvážime, že ich budú používať aj naše deti. Esenciálne oleje doTERRA predstavujú najčistejšie, najbezpečnejšie esenciálne oleje na dnešnom trhu s pozoruhodnými blahodarnými účinkami.